Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Παλαιός ιστότοπος χορωδίας

ΕΥΓΕΝΙΑ ΞΕΦΤΕΡΗ, ΤΟ ΤΥΦΛΟ ΑΗΔΟΝΙ

Iστοσελίδα που δημιούργησαν χορωδοί στο facebοok

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5329&Itemid=45

 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ