13/12/2017 Συναυλία Αγάπης: Λύρες του Πόντου και της Κρήτης

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  5 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ