Ανοιχτό μάθημα Βυζαντινής Αγιογραφίας στο ΠΡΟΚΟΠΕΙΟ