Παραμυθητικός Λόγος από την Ιερά Σύνοδο

Παραμυθητικός Λόγος για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διαβάστε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi/764_10042020.pdf