Αγιογραφική Σύναξη με π. Θεόδωρο

Αγιογραφική Σύναξη με π. Θεόδωρο

Time: May 5, 2020 08:00 PM Athens

Σύνδεση :
https://us02web.zoom.us/j/89200465744