Επιμορφωτική ημερίδα

Tην Κυριακή  29 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική ημερίδα των κατηχητών και όλων των υπευθύνων ενοριακών δράσεων.

Παράλληλα δόθηκαν οδηγίες και επισημάνθηκαν τρόποι για την πληρέστερη λειτουργία των ενοριακών δράσεων.

Κεντρική ομιλητές:

π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης, Υπεύθυνος Ενοριακών Δράσεων

Φωτιάδου Φωτεινή, Υπεύθυνη συμβουλευτικής