Μαθήματα Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Το Σάββατο 24  Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα ενοριακών δράσεων.

PAGE 02-03 copy