Καθημερινά
Όρθρος 7:30 π.μ.
Εσπερινός 5:30 μ.μ.

Παρασκευή 5/2
Εσπερινός – Θ. Λειτουργία
6:30-8:30 μ.μ.

Σάββατο 6/2
Θ. Λειτουργία
7:15-9:15 π.μ.

Εσπερινός-Όρθρος
5:30-7:30 μ.μ.

Κυριακή 7/2
Α’ Θ. Λειτουργία 7:15-8:30
Β’ Θ. Λειτουργία 9-10 π.μ
Εσπερινός 5:30 μ.μ.

Δευτέρα 8/2 Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου
Θ. λειτουργία:
7:15-9.30 π.μ.

Επιτρέπεται είσοδος 45 πιστών εντός του Ιερού Ναού

Ο κωδικός μετακίνησης είναι #5

Ευχές πολλές σε όλους!