Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Άγιος Ακύλας και Πρίσκιλλα

13 Φεβρουαρίου

Την σημερινή ημέρα θυμόμαστε το συζυγικό ζεύγος Ακύλα και Πρίσκιλλα, φίλους του Αποστόλου Παύλου και Αποστόλους του Ιησού Χριστού.

Κατάγονταν από τον Πόντο και στην καταγωγή ήταν Ιουδαίοι ενώ ασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που εξιστορούνται στο βιβλίο των Πράξεων  των Αποστόλων, ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα βρίσκονταν στην Κόρινθο όταν πέρασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κήρυξε εκεί και τους βάφτισε. Μάλιστα έμεινε κοντά τους για δύο χρόνια, βγάζοντας τα προς το ζην από το επάγγελμα του σκηνοποιού, το οποίο ο Απόστολος Παύλος γνώριζε από μικρός. Τόσο πολύ πρόκοψαν ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα, που έγιναν έμπιστοι συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών. Πολλές  φορές ο Απόστολος Παύλος τους μνημονεύει στις επιστολές του.

Άγιος Ακύλας και Πρίσκιλλα 13 Φεβρουαρίου

Κατά το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου, φαίνεται οι δύο σύζυγοι να ακολουθούν  τον Απόστολο στην Ρώμη, για να στηρίξουν την τοπική εκκλησία. Σύντομα, όμως, οι Ρωμαϊκές αρχές τους βρήκαν, τους συνέλαβαν και τους θανάτωσαν. Η Εκκλησία δεν τους θεωρεί απλά μάρτυρες αλλά τους τιμά ως αποστόλους, ως πρότυπο συζύγων και ως πρότυπο καλών εθελοντών και συνεργατών της Εκκλησίας.

Απολυτίκιο

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χριστὸν ἀγαπήσαντες καὶ φωτισθέντες τὸν νοῦν, τὴ πίστει ἐνούμενοι καὶ

συζυγία σεμνή, Ἀκύλας καὶ Πρισκίλλα ἤσαν μὲν προεστῶτες ἐκκλησίας κατ’
οἶκον, Παύλου δὲ τοῦ φωστῆρος συνεργοὶ καὶ προστᾶται. Διὸ αὐτοὺς

τιμήσωμεν καὶ μιμησώμεθα

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content