Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Άγιος Πάμφυλος και οι συν αυτώ

16 Φεβρουαρίου

Την σημερινή ημέρα, θυμόμαστε την μνήμη του αγίου Παμφίλου και των συν αυτώ αγίων μαρτύρων Δανιήλ, Ηλιού, Ησαΐα, Θεοδούλου, Ιερεμίου, Ιουλιανού, Ουάλη, , Παύλου, Πορφυρίου, Σαμουὴλ καὶ Σελεύκου. 

Μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Κατάγονταν απὸ διάφορους τόπους, τους ένωνε όμως, η αγάπη και η πίστη στον Χριστό. Εργάζονταν στην Καισάρεια της Παλαιστίνης, όταν κλήθηκαν να ομολογήσουν την πίστη τους στο Χριστό, ενώπιον του έπαρχου Φιρμιλιανού. Ο έπαρχος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τους αγίους να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό, αλλά εκείνοι, παρέμειναν σταθερά αμετάκλητοι στην πίστη. 

Άγιος Πάμφυλος και οι συν αυτώ 16 Φεβρουαρίου

Τότε ο Φιρμιλιανὸς έδωσε εντολὴ να τους θανατώσουν, αφού πρώτα τους βασανίσουν. Οι άγιοι Μάρτυρες, εκτός από τον Πορφύριο, αποκεφαλίσθηκαν δια ξίφους. Ο Πορφύριος, υπηρέτης του Παμφίλου, συνελήφθη την ώρα που αναζητούσε το λείψανο το κυρίου του και κάηκε ζωντανὸς μαζι με τον μάρτυρα Ιουλιανό. Τον άγιο Θεόδουλο τον σταύρωσαν επί ξύλου. Έτσι μαρτύρησαν οι άγιοι και προσετέθησαν στη χορεία των αθλητών του Χριστού.

Απολυτίκιο

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς
ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς
τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς

ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content