Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Υπαπαντή του Κυρίου

2 Φεβρουαρίου

Την σημερινή και αγία ημέρα, θυμόμαστε και τιμούμε την Υπαπαντή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον Ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ.
Όταν έφθασαν οι καθορισμένες ημέρες για τον καθαρισμό της Παναγίας, σύμφωνα πάντοτε με τον Μωσαϊκό Νόμο, ο Ιωσήφ και η Παναγία  πήγαν στον Ναό, για να αφιερώσουν το Βρέφος,  ως πρωτότοκο υιό, στον Θεό και για να προσφέρουν θυσία, δύο τρυγόνια ή δύο περιστέρια, όπως ήταν ορισμένο.
Στον Ναό, τον Ιησού Χριστό υποδέχθηκε και κράτησε στα χέρια  του ο δίκαιος Συμεών. Ο Συμεών είχε λάβει πληροφορία από τον Θεό   ότι δεν θα απέθνησκε πριν δει με τα μάτια του Εκείνον, τον οποίο ο Θεός έχρισε
Βασιλέα και Σωτήρα του κόσμου. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό, καθώς δίνουμε την πρέπουσα τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας Παρθένου ως μητέρα του Θεού, αλλά θυμόμαστε ότι ο Κύριος έρχεται στον κόσμο, όχι για να καταργήσει τον Μωσαϊκό νόμο, όπως ισχυρίζονταν οι υποκριτές Φαρισαίοι και Γραμματείς, αλλά για να τον συμπληρώσει και να τον τελειοποιήσει.
Επίσης, λόγω της εορτής και της τιμής μας προς το πρόσωπο της Παναγίας, τιμούνται και γιορτάζουν όλες οι μητέρες!

Υπαπαντή του Κυρίου 2 Φεβρουαρίου

Απολυτίκιο

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς
δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ
Πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἠμῶν,

χαριζόμενον ἠμὶν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content