Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας

21 Φεβρουαρίου

Την σημερινή ημέρα θυμόμαστε μια μεγάλη μορφή της εκκλησίας μας, τον Άγιο Ευστάθιο, τον ομολογητή. Γεννήθηκε στην Παμφυλία. Το έτος 320 μΧ. εξελέγη επίσκοπος Βέροιας της Συρίας και αργότερα μετατέθηκε στην Αντιόχεια. Παραβρέθηκε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας καταδικάζοντας τον αιρετικό Άρειο και τους οπαδούς του. Ὁ Άγιος, εξακολουθούσε να εργάζεται για την διάδοση και τη στερέωση της Ορθοδοξίας αγωνιζόμενος εναντίον των αιρετικών δοξασιών της εποχής του που βρίσκονταν σε έξαρση. Όμως, οι κορυφαίοι των οπαδών του Αρείου, συνεκάλεσαν αντικανονική Σύνοδο στην Αντιόχεια και καθαίρεσαν τον Άγιο Ευστάθιο ως αιρετικό αποδίδοντάς του πληθώρα συκοφαντιών. Ετσι, κατόρθωσαν να επιτύχουν την εξορία του Αγίου στους Φιλίππους της Μακεδονίας ή σύμφωνα με άλλους ιστορικούς στην Τραϊανούπολη της Θράκης, όπου και κοιμήθηκε ειρηνικά τὸ έτος 337 μΧ.

Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας 21 Φεβρουαρίου

Απολυτίκιο

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Φερωνύμως τιμήσας Θεὸν Τιμόθεε, διὰ ζωῆς ἐνάρετου ἀπὸ παιδὸς ὡς σοφός,
ἐτιμήθης παρ’ αὐτοῦ ἀξίως Ὅσιε τῶν γὰρ ἐνθέων δωρεῶν, σκεῦος ὤφθης
ἱερόν, παρέχων ἐνὶ ἐκάστω, πολυτελεῖς χορηγίας, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν

ἠμῶν.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content