Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Άγιος Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

25 Φεβρουαρίου

Την σημερινή ημέρα, θυμόμαστε τον άγιο Ταράσιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευσεβείς και ευγενείς. Οι εκκλησιαστικές περιστάσεις της εποχής εκείνης ήταν αρκετά σοβαρές. Υπήρχε  ακόμα ο πόλεμος των εικονομάχων. Η βασίλισσα Ειρήνη, η Αθηναία, κατανόησε ότι χρειαζόταν ένας εκκλησιαστικός ηγέτης με  θεολογική κατάρτιση και διοικητική ικανότητα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις περιστάσεις και τα προβλήματα.  Έτσι, εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  ο Άγιος Ταράσιος. 
Ο  Άγιος,  ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική και κοινωνική δράση. Είχε ιδιαίτερη αγάπη προς τον μοναχισμό, η οποία  εκφράστηκε με την ίδρυση μιας μονής στο στενό του Βοσπόρου, στην οποία και ενταφιάσθηκε μετά την οσιακή κοίμησή του, το έτος 806 μ.Χ.

Απολυτίκιο

Ἦχος δ’.

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε
τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ
ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Ταράσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ

θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content