Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης

4 Φεβρουαρίου

Την σημερινή ημέρα, θυμόμαστε τον Όσιο Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη.
Γεννήθηκε στο Πηλούσιο της Αιγύπτου το 360 μ.Χ. από ευσεβείς γονείς. Έλαβε σπουδαία θεολογική και φιλοσοφική γνώση σε νεαρή ηλικία, στο μεγαλύτερο κέντρο της Χριστιανοσύνης την εποχή εκείνη, δηλαδή την
Αλεξάνδρεια. Εκεί γνώρισε  τον Μέγα Αθανάσιο. Φοίτησε στην περίφημη Κατηχητική Σχολή, όπου διευθυντής ήταν ο Δίδυμος ο Τυφλός. 

Όμως σύντομα, ένιωσε την έρημο να τον καλεί. Αφήνοντας τον κόσμο, αναχώρησε προς το όρος Πηλούσιο, όπου μόνασε, έγινε ιερέας και έπειτα και ηγούμενος του μοναστηριού. Απέκτησε το χάρισμα να ερμηνεύει όλα τα  χωρία της Αγίας Γραφής. Αναπτύχθηκε μεταξύ του αγίου και των χριστιανών μια μοναδική και αξιομνημόνευτη αλληλογραφία που περιλαμβάνει  2.000 επιστολές που
σώζονται έως και σήμερα.

Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης 4 Φεβρουαρίου

Ο πάνσοφος Άγιος Ισίδωρος επιδόθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και στην καταπολέμηση των αιρέσεων, όπως της αίρεσης του Νεστορίου. Ζήτησε μέσω επιστολής του προς αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β΄ να συμμετάσχει ο ίδιος στη
Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το 431 μ.Χ. Στους λόγους του προβάλλει τη μεγάλη σπουδαιότητα της Αγίας Γραφής και τη διδασκαλία των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας
Με συνεχή ορθόδοξο αγώνα και μελέτη των Αγίων Γραφών, κοιμήθηκε ειρηνικά, το 440 μ.Χ.

Απολυτίκιο

Ἦχος πλ. Δ’

Ἐν σοί Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ ̓ εἰκόνα· λαβών γάρ τόν σταυρόν,
ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μέν σαρκός,
παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διό καί μετά

Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ἰσίδωρε τό πνεῦμά σου.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content