Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Όσιος Θεοφύλακτος, ο επίσκοπος Νικομήδειας

8 Μαρτίου

Τη σημερινή ημέρα θυμόμαστε τον σοφό ιεράρχη Όσιο Θεοφύλακτο, τον επίσκοπο της Νικομήδειας της Μικράς Ασίας.

Ο Θεοφύλακτος μεγαλώνει και λαμβάνει σπουδαία μόρφωση στην ορθόδοξη Ανατολή. Στη συνέχεια, καταφεύγει στην Κωνσταντινούπολη όπου ακολουθεί τον Ταράσιο, τον μετέπειτα Πατριάρχη. Με την άνοδο του Ταράσιου στον πατριαρχικό θρόνο, ο Θεοφύλακτος γίνεται επίσκοπος στη Νικομήδεια. Εκεί χτίζει πολλούς ιερούς ναούς και επιτελεί σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο.

Όσιος Θεοφύλακτος, ο επίσκοπος Νικομήδειας 8 Μαρτίου

Μετά την κοίμηση του Πατριάρχη, αν και η 7η Οικουμενική Σύνοδος έδωσε λύση στην εικονομαχία, ο αυτοκράτορας Λέων ο Ε’, επαναλαμβάνει τις δοξασίες των αιρετικών εικονομάχων, συνεχίζοντας τον διωγμό. Έτσι ο Θεοφύλακτος, μαζί με άλλους ιεράρχες και επιφανείς εκκλησιαστικούς άνδρες, κατεβαίνουν στην βασιλεύουσα και ελέγχουν τον ασεβή αυτοκράτορα. Αυτός όμως εξοργισμένος και πορωμένος, εξορίζει τους άνδρες αυτούς. Ο Θεοφύλακτος καταλήγει στον Στρόβιλο, το μέρος όπου θα ζήσει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μέχρι την οσιακή του κοίμηση το 840 μ.Χ.

Απολυτίκιο

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Φύλαξ ἄγρυπνος, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ καθαίρεσις, τῆς δυασεβείας, Ἱεράρχα Θεοφύλακτε πέφηνας, τοῦ γὰρ Χριστοῦ τὴν Εἰκόνα σεβόμενος, ὑπερορίας καὶ θλίψεις ὑπέμεινας, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Skip to content