Καθημερινό Συναξάρι

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω τον βίο των Αγίων που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

26 Μαρτίου

Τη σημερινή ημέρα θυμόμαστε και τιμούμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο όποιος μετέφερε το μήνυμα της συλλήψεως του Κυρίου στην Παρθένο Μαρία. 

Το όνομα Γαβριήλ εννοιολογικά σημαίνει «δύναμη του Θεού». Ο Γαβριήλ είναι ένας από τους Αρχαγγέλους που αναφέρονται στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Τον συναντάμε πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Δαυίδ ζήτα την ερμηνεία ενός οράματός του, την οποία δίνει ο Αρχάγγελος. 

Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ 26 Μαρτίου

Έπειτα, για αυτόν γίνεται αναφορά στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, όταν ο ίδιος στέλνεται από το Θεό στο Ζαχαρία για να αναγγείλει τη γέννηση του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι αυτός, ο οποίος εμφανίζεται στην Παρθένο Μαρία για να της φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Λυτρωτού των ανθρώπων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η Αγία μας εκκλησία τιμά τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ως ξεχωριστή εορτή.

Απολυτίκιο

Ἦχος δ’. Ὃ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῳ.
Φερωνυμία καταλλήλω ἐμπρέπων, καθυπουργεῖς ἐν τὴ τοῦ Λόγου σαρκώσει, ὡς στρατηγοὶ τῶν Ἀσωμάτων τάξεων ὅθεν εὐηγγέλισαι, τὴ Παρθένω Μαρία, χαῖρε προσφωνῶν αὐτή, τὸν Θεὸν γὰρ συλλήψη, ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς, τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, Γαβριὴλ Ἀρχάγγελε.

Οπτικοακουστικό υλικό

Ακούστε το Συναξάρι:

Ακούστε το Απολυτίκιο:

Στείλτε Χρόνια Πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για την ονομαστική τους Εορτή στο Viber

Τα αυτοκόλλητα ανανεώνονται συνεχώς κάθε μήνα

Ακούστε καθημερινά τον βίο των Αγίων την εκκλησίας μας μέσα από το κανάλι μας στο youtube

Συνδεθείτε στην κοινότητά μας στο Viber ώστε να λαμβάνετε καθημερινά το συναξάρι.

Skip to content