Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ – Youth in Action

Μουσικές Ηχοχρωματικές Γέφυρες Παράδοσης

Θεσσαλονίκη  8-11-2011 έως 13-11-2011.

header4

Συνεργάστηκαν συνολικά τέσσερις φορείς από τέσσερις χώρες: Ελλάδα (χώρα υποδοχής), Φινλανδία, Κύπρος και Ισπανία. Κάθε εταίρος παρουσίασε παραδοσιακή μουσική, ύμνους και παραδοσιακά όργανα από τη χώρα του. Μέσα από συζήτηση και έρευνα εξετάστηκε η χρήση των  μουσικών κλιμάκων τής παραδοσιακής μουσικής, όπως τα   δημοτικά τραγούδια και άσματα, λαϊκά όργανα, τρόποι μουσικής συνοδείας, η χρήση της θρησκευτικής μουσικής και μορφές μουσικοθεραπείας. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς μουσικής εκπαίδευσης και πολιτιστικούς οργανισμούς και διεξήχθησαν εργαστήρια βιωματικής μάθησης.

Κάθε εταίρος- ομάδα επέλεξε και προετοίμασε τη διδασκαλία μουσικής από την παραδοσιακή μουσική κουλτούρα της χώρας που προέρχεται. Στο τέλος της Ανταλλαγής έγινε ανοιχτή στο κοινό παρουσίαση και  καταγραφή του υλικού σε  ψηφιακή μορφή.  Η δράση αυτή υποστηρίχθηκε και υλοποιήθηκε στο  χώρο  του Πολιτιστικού Νεανικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς και σε συνεργασία με εθελοντές καθηγητές από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

ΜΟΥ

Στην Ανταλλαγή συμμετείχαν και νέοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προβλήματα όρασης και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές)

“>SPAIN

 

Music can be considered as an international language. There are a lot of similarities between the traditional music of each country. In this Project, Μusic Colours Bridges of Traditions,  which took place in Thessaloniki from8-11-2011 until 14-11-2011 under the support of the frame of Youth in Action 1.1, four Organisatιons from four countries   collaborated: Greece(Host), Finland, Cyprus and Spain. Each partner presented traditional music, hymns and traditional instruments from his country. Traditional music scales, such as traditional songs, instruments, chords, religious music and music therapy were examined  though  dialogue  and research.  Additionally, a variety of visits and training activities of music schools and culural organisations were included in the programme.

“>FINLAND

Εach group partner chose, prepared, presented and taught traditional music from its own  music culture. Finally, an open presentation was given  in public and this presentation  was digitally recorded  This action  took place and was supported by St Panteleimon Parish. Volunteer Teachers from the Music School of Thessaloniki collaborated.

In this exchange young people with special educational needs (visual impairment and  developmental disorders) were also included.

 

http://www.facebook.com/groups/118282338283339/