Ενισχυτική Διδασκαλία

 Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος λειτουργούν Τμήματα Δωρεάν Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

  • Τρίτη 5-6 μ.μ. (μόνο μαθηματικά δημοτικού)

  • Τετάρτη 5-6-μ.μ.

  • Πέμπτη 5-6  μ.μ.

  • Παρασκευή 5-6 μ.μ.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

  • Φιλολογικά Γυμνασίου: Πέμπτη 6-7

  • Φιλολογικά: Σάββατο 5-6 μ.μ.

  • Μαθηματικά Λυκείου: Πέμπτη 5-6 μ.μ.

  • Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία Γυμνασίου: Παρασκευή 5-6  μ.μ.

 Εγγραφές κάθε Σάββατο 3-5 μ.μ.