" Καθημερινό Συναξάρι "

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω και να ακούσω τον βίο των Αγίων
που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Βρείτε το Καθημερινό Συναξάρι καθημερινά στην ιστοσελίδα μας!

Αύγουστος
Αυτοκόλλητα Αυγούστου