" Καθημερινό Συναξάρι "

Αφιερώνω 1 λεπτό την ημέρα για να γνωρίσω και να ακούσω τον βίο των Αγίων
που τιμά καθημερινά η εκκλησία μας.

Βρείτε το Καθημερινό Συναξάρι καθημερινά στην ιστοσελίδα μας!

Σεπτέμβριος

1 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

2 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

3 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

4 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

5 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

6 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

7 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

8 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

9 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

10 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

11 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

12 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

13 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

14 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

15 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

16 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

17 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

18 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

19 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

20 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

21 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

22 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

23 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

24 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

25 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

26 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

27 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

28 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

29 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω

30 Σεπτεμβρίου

¨ονομα αγίου + Σύνδεσμος κάτω
Αυτοκόλλητα Σεπτεμβρίου