Κέντρο Διανομής Ενδυμάτων

Το ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ διαθέτει δύο αίθουσες.

Προσφέρει δωρεάν ρούχα, τετράδια και σχολικά είδη σε εμπερίστατες οικογένειες, ανέργους, απόρους και πολυτέκνους.

Η παραλαβή ενδυμάτων πού βρίσκονται σέ καλή κατάσταση

(καθαρά,χωρίς φθορές)

γίνεται ΜΟΝΟ κάθε Πέμπτη 5:30 – 7 μ.μ.

από τα αρμόδια συνεργία κυριών.

Φιλανθρωπικές δράσεις