Κατηχητικές Δράσεις στο

Κάθε Σάββατο

🔹Νήπια & Α΄-Β΄ Δημοτικού: 3μ.μ.

🔹Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄, Δημοτικού: 4μ.μ.

🔹Γυμνάσιο: 5μ.μ.

🔹Λύκειο: 6μ.μ.

.

.

Meeting ID: 238 155 2204

Passcode: 2020

.

.

 Join Zoom Meeting

Διαδικτυακή Δράση-Αφιέρωμα στους Αγίους και το Περιβάλλον για παιδιά!

Κάθε Τετάρτη 6 – 7 μ.μ.

.

.

Meeting ID: 238 155 2204

Passcode: 2020

.

.

Join Zoom Meeting

Αγιογραφική Σύναξη Με Τον

Η τακτική Αγιογραφική Σύναξη με τον π. Θεόδωρο θα πραγματοποιείται διαδικτυακά

κάθε Τετάρτη στις 8 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας Zoom

.

Meeting ID: 872 6207 0311
Passcode: 594577

.

.

Join Zoom Meeting